Ugirls尤果网爱尤物专辑No1124家养小野猫小野猫33P

Ugirls尤果网爱尤物专辑No1124家养小野猫小野猫33P

其骨左右二大孔, 上两分出向后之骨,首如张扇,下寸许弣着于尻骨之上, 形如马蹄之处,名曰髁骨;下两分出向前之骨,末如楗柱, 在于臀内,名曰楗骨;与尻骨成鼎足之势,为坐之主骨也, 妇人俗名交骨;其骨面名曰髋,侠髋之臼名曰机,又名髀枢, 外接股之脾骨也,即环跳穴处,此一骨五名也。【注】[1]风牵喎僻之证,睑皮痒赤,时时口眼相牵而动,此乃阳明风热上壅所 [2]宜先用针刺睛明穴,外泄其邪,后服排风散,内疏其风。

血已止,宜冰蛳散枯去本痣,以月白珍珠撒搽,太乙膏盖贴,生皮即愈。 疯犬咬伤先须吮,吮尽恶血不生风,次于咬处灸百壮,常食灸韭不须惊。

法宜搜风除湿热,外贴三香夹【注】此证生在两胫内外廉骨,外廉属足三阳经湿热结聚,早治易于见效;内兼属三阴有湿,兼血分虚热而成,更兼廉骨皮肉浇薄,难得见效,极其绵缠。[7]从孔最穴循外侧行腕后,侧上一寸五分,以两手交叉, 当食指末筋骨罅中,列缺穴也。

石决明二两 人参一两 细辛五钱 茺蔚子二两 知母一两 茯苓一两  右为细末,炼蜜为丸,如桐子大,空心茶清送下三钱。[7]抱阳廓即火廓,火廓属心,心与小肠为表里,根据附于阳,故又名焉。

条文:内障初患变五风,黄绿黑乌青圆冰,滑涩浮沈横散偃,黄心黑水枣花形,  雷头惊振及瞳缺,雀目高风胎患名,二十四证为内障,须当一一辨分明。【注】[1]颃颡者,口内之上二孔,司分气之窍也。

循腹里,是内指胞中也。形圆而扁,复于楗、□上下两骨之端,  内面有筋联属,其筋上过大腿,至于两胁,下过□骨,至于足背。

Leave a Reply